• Verpakkingsrobots hebben binnen relatief korte tijd de wereld van verpakkingsautomatisering veranderd. Door deze ontwikkeling is er inmiddels veel meer mogelijk dan we ooit voor mogelijk hielden.

    Afhankelijk van de applicatie kunnen verpakkingsrobots worden ingezet voor het automatiseren van een verpakkingslijn. Cruciaal hierbij is de communicatie tussen de robotbesturing en de overige besturingscomponenten van de verpakkingslijn. Zo kiest onze partner Cama ervoor om de communicatie van zowel de robotica als de verpakkingsmachine over slechts één besturingsplatform te laten verlopen. Dit levert een storingsvrij verloop op van het verpakkingsproces.

    Het al of niet inzetten van verpakkingsrobots is maatwerk. WKPACK hanteert hierbij het KISS-principe (keep it stupid simple) om tot de perfecte oplossing van uw verpakkingsvraagstuk te komen.

  • Pick & Place verpakkingsrobot | Cama IG 270